Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng container 2019 – 2020

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng container 2019 – 2020

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng Container sẽ cung cấp cho các bên liên quan những thông tin về trách nhiệm, nghĩa vụ và những quyền lợi mà các bên tham gia ký kết hợp đồng nhận được. Các bạn có thể tham khảo nội dung cơ bản về mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng Container như sau.

Để có sự thống nhất chung giữa các bên cần có mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng container
Để có sự thống nhất chung giữa các bên cần có mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng container

 

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng container tham khảo 2019 – 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG CONTAINER

(Số: …………………./HĐVCHH)

Căn cứ Luật thương mại, Bộ luật hàng hải của nước CHXHCNVN được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005.

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng phương tiện hàng hóa của hai bên.

Hôm nay, ngày………. tháng ………. năm ……., tại ………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHỦ HÀNG (BÊN A):

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Fax:

Mã số thuế:

Tài khoản số:

Do ông (bà) …………………………. chức vụ …………….…….. làm đại diện.

BÊN VẬN CHUYỂN (BÊN B): Công ty B

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Fax:

Mã số thuế:

Tài khoản số:

Do ông (bà) …………………………. chức vụ …………….…….. làm đại diện.

Đã cùng thống nhất ký kết hợp đồng với những điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN

 1. Tên hàng hóa: Xe container.
 2. Số lượng: …….
 3. Trọng lượng hàng hóa được đóng trên Container cho phép tối đa là: …. (đã tính trọng lượng hàng hóa cùng bao bì đóng gói hàng hóa).
 4. Tính chất hàng hóa: Bên A cung cấp cho bên B tính chất của các loại hàng hóa cần được vận chuyển (hàng tươi sống/hàng cần được bảo quản để không bị biến chất/hàng dễ vỡ/sinh vật sống).
 5. Những trường hợp bên A cần người áp tải, giám sát trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
 6. Hàng quý hiếm: vàng, kim cương, đá quý, …..
 7. Hàng tươi sống đi đường phải ướp
 8. Súc vật sống cần cho ăn dọc đường
 9. Hàng nguy hiểm
 10. Các loại súng ống, đạn dược.
 11. Linh cữu, thi hài.

ĐIỀU 2: THÔNG TIN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HÀNG.

 1. Địa điểm đóng hàng: Theo thông tin do bên A cung cấp.
 2. Địa điểm trả hàng: Theo thông tin do bên A cung cấp.

ĐIỀU 3: THỜI GIAN GIAO HÀNG.

Bên A cung cấp cho bên B các thông tin về thời gian giao các chuyến hàng cụ thể.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN HÀNG HÓA.

 1. Hàng hóa sẽ được giao nhận theo nguyên container và nguyên seal.
 2. Hai bên thỏa thuận và ghi rõ số container, số seal tại kho giao hàng và nhận hàng, có sự xác nhận của hai bên.

ĐIỀU 5: GIÁ CƯỚC, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN.

 1. Giá cước vận chuyển sẽ được tính dựa theo thỏa thuận báo giá mà bên B đã gửi cho bên A.
 2. Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản (chuyển tiền vào số tài khoản của bên B).
 3. Hồ sơ thanh toán bao gồm:
 4. Hóa đơn GTGT có bảng kê và biên bản giao nhận hàng hóa.
 5. Phiếu nhập hoặc các chứng từ thanh toán khác.
 6. Thời gian thanh toán: ……………………
Tham khảo thêm:  Gợi ý kinh nghiệm chọn xe 3 tấn rưỡi cho bạn

ĐIỀU 6: PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

 1. Số lượng Container mà bên B cần cung cấp cho bên A: ….
 2. Bên chịu trách nhiệm vệ sinh container: …bên B… Bên chịu trách nhiệm thanh toán chi phí: …bên A…. Mức chi phí bên A phải trả là: …….
 3. Bên B chịu trách nhiệm đảm bảo về mặt kỹ thuật cho container trong quá trình vận chuyển.
 4. Bên B chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và hồ sơ pháp lý hợp lệ cho container trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
 5. Trong trường hợp, bên B đến địa điểm nhận hàng mà chưa có hàng để giao trong ……. thì bên A phải chứng nhận cho bên B để đem Container trở về.
 6. Bên B có quyền từ chối nhận hàng nếu loại hàng hóa/tính chất hàng hóa không đúng như đã ghi trong vận đơn. Bên B sẽ có quyền yêu cầu bên A phải chịu phạt …..% giá trị tổng cước phí.
 7. Nếu bên B đưa hàng nếu chậm so với lịch giao hàng thì phải chịu phạt là: …….
 8. Trong trường hợp, khi bên B đã vận chuyển hàng hóa đến nơi nhận hàng, mà đại diện bên A không có mặt tại địa điểm giao hàng, bên B sẽ chờ trong ….. Sau đó có quyền nhờ chính quyền địa phương xác nhận container đã đến và cho về cùng yêu cầu thanh toán chi phí vận chuyển.

ĐIỀU 7: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A.

 1. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A:
 2. Bên A cần chuẩn bị đầy đủ hàng hóa cần chuyển.
 3. Bên A thông báo đầy đủ, chính xác cho bên B các thông tin về tính chất hàng hóa, yêu cầu vận chuyển, yêu cầu bảo vệ, bảo quản hàng hóa để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.
 4. Bên A kiểm tra kỹ tình trạng và chất lượng của container để đảm bảo an toàn cho quá trình vận chuyển.
 5. Bên A chịu trách nhiệm xếp hàng vào container và dỡ hàng khỏi container
 6. Bên A chịu trách nhiệm chèn lót, buộc hàng hóa trong container nhằm đảm bảo an toàn, không rơi vỡ, xô lệch hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
 7. Bên A xếp hàng đúng trọng lượng như đã thỏa thuận trước đó. Nếu quá tải phải thông báo cho bên B và chịu trách nhiệm về an toàn hàng hóa, chất lượng vỏ container và các phát sinh khác do đóng hàng quá tải gây ra.
 8. Bên A cung cấp địa chỉ nhận hàng và giao hàng cho bên B. Địa điểm nhận và giao phải thuận tiện cho việc di chuyển container.
 9. Bên A chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hàng hóa xếp trong container và cung cấp đầy đủ các chứng từ pháp lý cần thiết cho bên B.
 10. Kiểm tra lại hàng hóa trên container để đảm bảo tình trạng hàng và chịu trách nhiệm chốt tay khóa cửa container.
 11. Trong trường hợp chịu trách nhiệm trông coi tài sản trên đường vận chuyển mà xảy ra mất mát, hư, hỏng thì phải chịu bồi thường.
 12. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên A và bên thứ 3 nếu hàng hóa vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp bảo vệ, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.
 13. Thanh toán tiền cước vận chuyển đầy đủ, đúng thời hạn và phương thức như đã thỏa thuận.
 14. Chịu trách nhiệm mua bảo hiểm vận tải.
 15. QUYỀN LỢI CỦA BÊN A:
 16. Yêu cầu bên B vận chuyển hàng hóa đến đúng địa điểm và thời gian như đã thỏa thuận.
 17. Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu bên B gây ra tổn thất trong quá trình vận chuyển.
Tham khảo thêm:  Kích thước thùng xe tải phổ biến hiện nay 2019

ĐIỀU 8: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B.

 1. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B:
 2. Bên B chịu trách nhiệm cung cấp lịch vận chuyển hàng hóa và kế hoạch nhận hàng để vận chuyển.
 3. Bên B chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ phương tiện vận tải và vỏ container cần thiết, đảm bảo tiêu chuẩn để sẵn sàng cho quá trình vận chuyển hàng hóa. Trong trường hợp, không đảm bảo đủ và không thông báo cho bên A thì phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh.
 4. Đưa ra đại diện kiểm tra hàng hóa cùng bên A, cũng như chịu trách nhiệm niêm phong container.
 5. Bên B chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa từ kho hàng đến địa chỉ nhận hàng một cách an toàn, đúng địa điểm và thời hạn đã thỏa thuận.
 6. Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin lịch trình vận chuyển hàng hóa cho bên A và đảm bảo giao hàng đúng tiến độ. Trong trường hợp đến chậm phải thông báo kịp thời cho bên A.
 7. Cung cấp hóa đơn cho cước vận chuyển cùng các chi phí phát sinh khác nếu có.
 8. Chịu trách nhiệm bồi thường cho bên A trong trường hợp bên B để mất mát, hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
 9. QUYỀN LỢI CỦA BÊN B.
 10. Bên B được quyền kiểm tra tính xác thực của hàng hóa và các vận đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa nhận vận chuyển.
 11. Được quyền từ chối nhận vận chuyển hàng hóa không đúng như trong thỏa thuận.
 12. Yêu cầu bên A thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận.
 13. Từ chối vận chuyển các tài sản cấm giao dịch hay có tính chất nguy hiểm, độc hại.

ĐIỀU 9: THANH TOÁN PHÍ VẬN TẢI

 1. Tiền cước phí mà bên A phải thanh toán cho bên B bao gồm:
 2. Loại hàng thứ nhất: ……… đồng.
 3. Loại hàng thứ hai: ……… đồng.
 4. Loại hàng thứ ba: ……… đồng.
 5. Tổng cước phí chính là: ……… đồng.
 6. Tiền phụ phí vận tải mà bên A phải thanh toán cho bên B bao gồm:
 7. Phí tổn điều xe một số quãng đường không chở hàng là: ……… đồng.
 8. Cước qua phà là: ……… đồng.
 9. Phí tổn vận dụng chèn lót hàng hóa là: ……… đồng.
 10. Phí tổn chuồng cũi cho súc vật là: ……… đồng.
 11. Giá chênh lệch nhiên liệu là: ……… đồng.
 12. Cảng phí là: ……… đồng.
 13. Tổng cước phí là: ……… đồng (tính bằng số) ……… đồng (tính bằng chữ).
 14. Hình thức thanh toán của bên A cho bên B là: ………

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM.

Bên B được miễn trừ trách nhiệm trong những trường hợp sau:

 1. Hàng hóa bị hư hỏng và không đảm bảo chất lượng do chất, xếp, chèn, lót, chằng, buộc hàng hóa hoặc do chất lượng bao bì của khách hàng.
 2. Bên B không chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng hàng hóa xếp trong container nếu số seal còn nguyên vẹn, vỏ container không có hiện tượng va đập hay bị móp méo, phá hủy trong quá trình vận chuyển.
Tham khảo thêm:  Tải trọng container 40 feet - Thông tin về xe container 40 feet

ĐIỀU 11: TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI.

 1. Nguyên tắc chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dựa theo: các tổn thất phát sinh do lỗi bên nào gây ra thì bên đó phải chịu trách nhiệm và bồi hoàn thiệt hại thực tế.
 2. Bên nào gây ra lỗi hư hỏng, mất mát hàng hóa thì bên đó bồi thường toàn bộ chi phí tổn thất cho bên kia theo giá gốc đã ghi trên hóa đơn.
 3. Hai bên cùng chịu trách nhiệm phối hợp để giảm thiểu, hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất khi xảy ra sự cố.

ĐIỀU 12: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

 1. Những điều khoản khác về quyền và nghĩa vụ của hai bên chưa được quy định trong hợp đồng này sẽ áp dụng theo thông lệ quốc tế và pháp luật Việt Nam.
 2. Mọi tranh chấp phát sinh khi thực hiện hợp đồng sẽ được hai bên phối hợp và thương lượng để giải quyết trước khi áp dụng những biện pháp giải quyết do pháp luật quy định.
 3. Nếu không thể thương lượng thì hai bên sẽ giải quyết tranh chấp phát sinh tại Tòa Án Nhân Dân theo quy định của pháp luật.
 4. Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày ………. Khi hết thời hạn trên, nếu hai bên không có ý kiến gì khác, hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm 1 năm.
 5. Hợp đồng được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản và có giá trị như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ                                                                                                         Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)                                                                                       (Ký tên, đóng dấu)

 

Thông qua mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng container các bên sẽ có thực hiện các trách nhiệm của mình

Trên đây là mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng container mà chúng tôi cung cấp cho các bạn. Xin mời các bạn cùng tham khảo mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng container. Từ đó soạn thảo bản hợp đồng phù hợp với những nhu cầu, tính chất công việc.

 

Trả lời

five × five =